Dr. Fiam Adrienne temetése

Dr. Fiam Adrienne (Komjáthi Lászlóné) egykori kollégánk, a Veres Pálné Gimnázium nyugdíjas igazgatója 90 éves korában, 2018. december 30-án elhunyt.

1952-től iskolánk magyar-angol szakos tanára az 1985-86-os tanévig, nyugdíjba vonulásáig. 1970-1985-ig igazgatóként tevékenykedett. 

Temetése 2019. február 11-én hétfőn 12 órakor a Fiumei úti sírkertben (régen Kerepesi úti temető) lesz.

Emlékét az iskolánk tantestülete és egykori diákjai szeretettel őrzik.