Galilei Műhely

Ezt a természettudományos műhelyt 6 évvel ezelőtt hoztuk létre a Veres Pálné Gimnáziumban. Legfontosabb célunk a tehetségazonosításon és -gondozáson túl az, hogy olyan komplex természettudományos látásmód kiépülését segítsük elő a részt vevő tehetséges diákoknál, amely lehetővé teszi számukra, hogy a modern kornak megfelelő mérnöki és kutatói kihívásoknak képesek legyenek megfelelni. A hagyományosabbnak mondható feladatmegoldásokon alapuló szakköri tevékenységek helyett az összes eddig megvalósult projektben kiemelkedő szerepet kapott a kísérletezés, megfigyelés, továbbá az eredmények számítógépes rögzítése, feldolgozása, valamint a projekt prezentálása (ppt-bemutatók, tablók). Nagy hangsúlyt kapott eddig is, hogy lehetőség szerint a projektnek legyen kézzel fogható produktuma is (pl. napórakészítés, pálinkafőzés, herbáriumkészítés, stb.).  A tevékenységeket nem csak szakköri, hanem nyári tábori keretek között is folytatjuk: minden évben egyhetes turnusban napi minimum hat tanórának megfelelő foglalkozásokon vesznek részt a tagok. A Műhely jelenleg két csoportban (junior és szenior) 16 aktív taggal működik, akik 14-19 éves diákok, néhány kivételével a kezdezektől tagjai a Műhelynek.

A Galilei Tehetséggondozó Műhely tevékenységéről írt cikket a Fizikai Szemle közlésre érdemesnek találta: Bozsányi K., Major B., A Veres Pálné Gimnázium Galilei Tehetséggondozó Műhelye, 2011. március, 98.-101. o.

A Lendületben a jövő - a motor a tudomány (2012) elnevezésű (a Delta és a Magyar Tudományos Akadémia közös szervezése) többfordulós országos versenyét Galilei Tehetséggondozó Műhely három tagjából álló csapata nyerte, díjként a svájci CERN-be utazhattak tanulmányútra: részletek itt.

 

A 2012. évi tanulmányi táborról itt találhatók képek.

A 2012-13-as tanév programjában azt tűztük ki célul, hogy a diákokkal egy úgynevezett "sörkollektort" építünk, amely egy házilag elkészíthető, légmelegítő napkollektor. Az eszközt az iskola tetejére szerettük volna feltenni, ott akartuk működtetni és működését mérésekkel vizsgálni. A felújítások miatt azonban eznem volt kivitelezhető. Az eszközhöz egy egyszerű elektronikus vezérlőt is terveztek és építettek a diákok. A programunk bevezető részében többféle módszerrel, többoldalról megvizsgáltuk a jelenkor energiaproblémáit, az energiatermelés (pontosabban: átalakítás) nehézségeit, a különböző módszerek előnyeit, hátrányait, és az energia tárolásával és szállításával kapcsolatban felmerülő, jövőbemutató elképzeléseket. Különösen nagy hangsúlyt kaptak a megújuló energiaforrások és az alternatív energiaátalakítási módszerek. Négy iskolánkívüli programot is megvalósítottunk, amely szorosan kapcsolódik a témánkhoz: BME Tanreaktor, Kelenföldi Erőmű, ODOO (BME udvarán felállított szolárház), RENEXPO Energetikai Szakkiállítás. Beillesztünk a programunkba egy találkozót az egri Dobó István Gimnázium természettudományos tehetséggondozó műhelyével is, amellyel egy korábbi projekt keretében már találkoztunk.

A 2013-as iskolai tanulmányi tábort is a megújuló energiaforrások címmel hirdette meg Major Balázs tanár úr. Ennek keretén belül a nagy sörkollektor kisebb változata készült el, amellyel egy doboz belsejét fűtöttük demonstrációs jelleggel. Ezen kívül szolárparabolát és napelemes töltőt is készítettek a diákok. A táborban továbbá Szilágyi András tanár úr megismertette a diákokkal az iskolai LEGO robotokat és robotika-foglalkozásokat tartott,ahol alapszintű programozással irányították a robotokat.

 

 

 

Kapcsolódó cikk: