Jelentkezés a Volt Iskolatársak Szövetségébe (VISZ)

Személyes adatok
Az iskola elvégzésekor használt nevet kérjük megadni! Ez bekerül a honlapon az osztálynévsorba.
Ha eltér a végzéskori névtől. Nem publikus adat, nem jelenik meg a honlapon.
Születési hely, pl. Budapest. Magyarországon kívüli település esetén országnév is.
Kapcsolati adatok
A kapcsolati adatokból csak az e-mail cím lesz hozzáférhető egy későbbi időponttól a regisztrált VISZ tagok részére. Egyéb adatok nem publikusak.
Az alábbi sorrendben adja meg: irányítószám település, közterület neve, házszám, emelet, ajtó.
Iskolai adatok
Ha több osztályfőnök is volt az iskolai évek alatt, mindet sorolja, az általuk tanított tantárgyakkal együtt. Soronként egy nevet és a hozzátartozó, az osztályban tanított tantárgyakat adja meg.
VPG-hez kapcsolódó egyéb információk
Nem publikus információk, a VISZ szervezők által kerül feldolgozásra belső használatra.
Adja meg a nevét (nevüket) és hogy mikor járt(ak) az iskolánkba.
Adja meg a nevét (nevüket) és hogy mikor dolgoztak az iskolában.
Kérjük, sorolja fel ezeket, ha vannak.
Ha igen, kérjük ellenőrizze a Tablók oldalon, hogy hiányzik-e. Ha hiányzik vagy ott szerepel, de Ön jobb minőségű szkennelt másolatot tudna küldeni, akkor kérjük, a visz@vpg.hu e-mail címre küldjön egy minél nagyobb felbontású másolatot. Köszönjük!
Életpálya
Egy későbbi időponttól a regisztrált VISZ tagok számára lesz hozzáférhető.
Kérjük, írja le, hol, mikor és milyen szakon tanult.
Kérjük, sorolja fel, hogy hol, mettől meddig, milyen munkakörben dolgozott.
Soronként egy publikáció adatait írja be.
(If you're a human, don't change the following field)
Keresztnév.
(If you're a human, don't change the following field)
Keresztnév.
(If you're a human, don't change the following field)
Keresztnév.