Vezetőség

igazgató
francia nyelv szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
igazgató-helyettes
fizika szakos tanár
csillagász
igazgató-helyettes
biológia, kémia, egészségtan szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus, mentortanár