Veres Pálné, Beniczky Hermin emléknap

Farkas Emőd sorait idézzük:

"Amidőn halálát közeledni érezte, maga köré gyűjtötte az intézet igazgatónőjét, gondnoknőjét és összes nevelőnőjét, hogy elbúcsúzzék tőlük s még egyszer lelkükre kösse utolsó kívánságát. Mindenkihez intézett egy pár meleg szót és jóságos szemének megtört sugarával szelíden nézett rájuk, kérve őket, hogy őrizzék meg az ő emlékét , szellemét és neveleési irányelveit az intézetben."

Büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehetünk szellemi végrendeletének.

Diákjaink ebben az esztendőben is a vanyarci temetőben helyezik el az emlékezés virágait.

Veres Pálné - 1895. szeptember 28.