A könyvtár jövőképe

Meggyőződésünk, ha az iskolai könyvtár jól működik, akkor az oktatási intézmény energiaforrása, mondhatni szellemi középpontja lesz.

A könyvtári tér, a dokumentumok elrendezésének újragondolásával egyidőben fontosnak tartjuk a kapcsolatépítést az intézményvezetéssel, valamennyi szakmai munkaközösséggel, a diákok közösségével, valamennyi dolgozóval.

A könyvtárpedagógiai munka részét kell, képezze a könyvtárhasználati ismeretek oktatásának újragondolása (a helyi tanterv aktualizálása), illetve a könyvtárhasználati órák folyamatos tartása e dokumentumnak megfelelően.

A pedagógiai munka kiemelt területe a könyvtárban a tanórán kívüli tevékenység. 

Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai munkaközösségekkel közösen megtervezzük a könyvtárhasználati szakórák rendjét a könyvtárban.

A kapcsolattartás 21. századi módszereivel, az internet adta lehetőségekkel maximálisan élni kívánunk. Ennek részét képezi, hogy Gráberné Bősze Klára által épített könyvtári adatbázis online elérhető legyen a felhasználók számára.

Kiemelkedő jelentőségű, hogy információs csatornaként a belső levelezőlista mellett az intézmény honlapján is megjelenjen, állandóan frissítve a könyvtár.

Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár megjelenjen egy-egy felülettel az iskola egész területén, ahol a friss hírekről ily módon is tájékoztathatjuk az olvasókat.

A könyvtár feladatai között kiemelt helyet kapnak az intézmény olyan hagyományos napjai, mint az iskolanap, az évnyitó, a ballagás, valamint a 11.évfolyamosok kampányhete. Valamennyire készülni kell, felhasználva a könyvtár adta lehetőségeket.

A tehetséggondozó versenyekre a könyvtár adta lehetőségekkel segíteni szeretnénk a kollégákat, diákokat. Könyvtárostanár elődünk, Ugrin Gáborné által alapított, nagy hagyományú Bod Péter Könyvtárhasználati versenyen szeretnénk eredményesen indítani a könyvtár-informatika területén legjobb diákokat. 

A könyvtár külső kapcsolatrendszerében kiemelt helyet kapnak a szülők, a szülői munkaközösség. Rendszeresen szeretnénk tájékoztatást adni a könyvtár működéséről.

Meggyőződésünk, egy jól szervezett gyűjteményen alapuló könyvtárpedagógiai munka, amely a hagyományokon alapulva újítja meg a jelen könyvtárát a Veres Pálné Gimnáziumban példaértékű, a felsőoktatás számára is kiemelt jelentőségű műhelye lehet a hazai iskolai könyvtárügynek.